Thông tin chung

Yêu cầu nhập số điện thoại

*Trường hợp khách hàng không phải cá nhân trong nước, kính đề nghị liên hệ số 19005866 để được hỗ trợ tốt hơn

Xác thực CCCD

Xác nhận thông tin

Yêu cầu nhập ngày cấp
Yêu cầu nhập ngày hết hạn
Yêu cầu nhập địa chỉ thường chú

Xác nhận thông tin

Yêu cầu nhập số điện thoại

Thông tin tài khoản ngân hàng 1

Địa chỉ liên lạc

Bạn phải chấp nhận điều khoản để thực hiện tiếp

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản tại CTS

Tải app ngay

Desktop illustrations
Yêu cầu nhập số điện thoại
*Trường hợp khách hàng không phải cá nhân trong nước, kính đề nghị liên hệ số19005866 để được hỗ trợ tốt hơn

Xác thực CCCD

Xác nhận thông tin

Yêu cầu nhập ngày cấp
Yêu cầu nhập ngày hết hạn
Yêu cầu nhập địa chỉ thường chú

Xác nhận thông tin

Yêu cầu nhập số điện thoại

Thông tin tài khoản ngân hàng 1

Địa chỉ liên lạc

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản tại CTS

Tải app ngay

Mở tài khoản chứng khoán Vietinbank

Khơi nguồn thành công

Desktop illustrations
  • Thông tin khách hàng
  • Chụp CCCD
  • Xác nhận thông tin
  • Thông báo kết quả
Yêu cầu nhập số điện thoại

*Trường hợp khách hàng tổ chức nước ngoài, kính đề nghị liên hệ số 19005866 để được hỗ trợ xử lý

Yêu cầu nhập ngày cấp
Yêu cầu nhập ngày hết hạn
Yêu cầu nhập địa chỉ thường chú
Yêu cầu nhập số điện thoại

Tài khoản thụ hưởng (tài khoản ngân hàng để rút tiền chứng khoán)

Địa chỉ liên lạc

Bạn phải chấp nhận điều khoản để thực hiện tiếp

Cảm ơn bạn đã đăng ký tài khoản tại CTS

Tải app ngay